ความหมาย ถุงผ้าสีน้ำเงิน
24 กรกฎาคม 2558 (1,572 คน)

ความหมาย สีน้ำเงินสีน้ำเงิน ....เป็นความหมายของการสงบเย็น สุขุมเยือกเย็น หนักแน่นและละเอียดรอบคอบ
สีน้ำเงินเป็นสีที่มีความหมายเกี่ยวโยงกับจิตใจได้สูง สีน้ำเงินช่วยให้ระบบหายใจสมดุล รักษาโรคความดันโลหิตสูง
ในแง่จิตวิทยาสีน้ำเงินช่วยสร้างแรงบันดาลใจและการแสดงออกทางศิลปะ
ติดริบบิ้นสีดำให้กับเว็บไซต์ เพื่อถวายความอาลัย